Anleggsporter øker sikkerheten på byggeplasser. Rotasjonsporter, skyve- og foldeporter gir effektiv adgangskontroll på anleggsplassene. Disse hindrer at uvedkomne får tilgang, og sikrer dermed skader og tyveri av verdifullt utstyr. Portene kan leveres både som manuelle og motoriserte.