Garda Byggegjerde B2 Tett Høy

Garda Byggegjerde B2 Tett Høy

Tette byggegjerder er praktisk der man ønsker ekstra sikkerhet og hindre innsyn til anleggsområdet. Dette er et ekstra høyt gjerde på 2,4 m.