Garda Kombicontainer

Garda Kombicontainer

Kombicontainere med rotasjonsgrind som hindrer adgang for uvedkommende, samtidig som de har bruksområder som lager, brakke, spiserom eller andre løsninger.