Garda Scenegitter

Garda Scenegitter

Scenegitter i galvanisert stål for bruk under konserter, festivaler etc.