Løftesikring gul fot

Løftesikring gul fot

Bruk av løftesikring hindrer at gjerdene løftes opp av foten. Legges under fot og festes med klammer.