Støttestag enkelt

Støttestag enkelt

Støttestag er et rimelig og effektivt sikringstiltak for å hindre at gjerder velter og at det oppstår farlige situasjoner. Dette er vårt enkleste støttestag,som benyttes sammen med støttestagfester.