Støttestagfeste pinne

Støttestagfeste pinne

Jordfeste for å slå ned i støttestagplate slik at staget står fast.