Støttestagfeste spiral

Støttestagfeste spiral

Jordfeste for å skru ned i støttestagplate slik at staget står fast.