Vinklet fot

Vinklet fot

Vinklet fot til sperregjerder uten integrert fot eller lave byggegjerder.